เว็ปไซต์วิทยาลัยจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้ browser firefox หรือ google chrome